نیکو پیامک

پنل طلایی
تعرفه پیامک 89ریال
خط اختصاصی رایگان
1000 پیامک هدیه
پنل اختصاصی رایگان
امکانات:نامحدود
سالیانه : 150000 تومان
خرید آنلاین
پنل سازمانی
تعرفه پیامک 92 ریال ثابت
خط اختصاصی رایگان
800پیامک هدیه
پنل اختصاصی رایگان
امکانات:نامحدود
سالیانه : 120000 تومان
خرید آنلاین
پنل تجاری
تعرفه پیامک 95 ریال
خط اختصاصی رایگان
500 پیامک هدیه
پنل اختصاصی رایگان
امکانات:نامحدود
سالیانه : 80000 تومان
خرید آنلاین
پنل استاندارد
تعرفه هر پیامک 98 ریال
خط اختصاصی رایگان
فاقد شارژ هدیه
پنل اختصاصی رایگان
امکانات:نامحدود
سالیانه : 35000 تومان
خرید آنلاین
پنل رایگان
تعرفه هر پیامک 120 ریال
خط اشتراکی
فاقد شارژ هدیه
پنل اختصاصی رایگان
امکانات:نامحدود
سالیانه : رایگان
خرید آنلاین